21.9.2021 13.42
Uutiset
 

Säkylään yksi uusi tartunta, Euraan ei lisäystä

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | THL:n jär­jes­tel­mä­kat­ko­jen jäl­keen tiis­tai­na päi­vi­tet­ty ko­ro­na­ti­lan­ne ker­too, et­tä Sä­ky­lään on tul­lut yk­si uu­si tar­tun­ta. Epi­de­mi­an alus­ta lu­kien Sä­ky­läs­sä on kir­jat­tu siis yh­teen­sä 59 tar­tun­taa. Eu­ran luku 172 on en­nal­laan.

Tiis­tai­na ra­por­toi­tiin koko maas­ta 860 uut­ta tar­tun­taa, mut­ta luku on ker­ty­nyt use­am­mal­ta päi­väl­tä päi­vi­tys­kat­kon ta­kia. Sa­ta­kun­nas­sa on al­ku­vii­kol­la to­det­tu 47 var­mis­tet­tua tau­ti­ta­paus­ta, jois­ta 31 Po­ris­sa.