15.1.2021 9.15
Uutiset
 

Säkylässä soivat palohälyttimet aamulla – palohälytykset päiväkodilta ja Porin prikaatilta

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Säkylä | Palokunnalle jäi kohteissa tarkis­tus­teh­tävät.

Aa­mul­la pe­las­tus­lai­tos sai kak­si pa­lo­hä­ly­tys­tä Sä­ky­läs­tä noin tun­nin si­säl­lä, puo­li kuu­den ja puo­li seit­se­män ai­koi­hin. Toi­nen hä­ly­tyk­sis­tä tuli päi­vä­ko­dil­ta Köy­li­ös­sä ja toi­nen Po­rin pri­kaa­tin alu­eel­ta.

Kum­mas­sa­kaan koh­tees­sa ei ol­lut pa­loa, ei­kä sel­ke­ää pa­lo­hä­ly­tyk­sen ai­heut­ta­jaa löy­det­ty. Näin ol­len pa­lo­kun­nal­le ei ai­heu­tu­nut hä­ly­tyk­sis­tä muu­ta teh­tä­vää kuin tar­kis­tus­teh­tä­vät.