30.11.2019 19.00
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Säkylässä valittiin jälleen vuoden yrittäjä ja vuoden nuori yrittäjä

Intlogin toimitusjohtaja ja perustaja Jukka Pietilä tähtää ulkomaan markkinoille. Kesällä Köyliön Ristolaan valmistui linjasto, jossa rakennetaan kevyitä, alumiinirunkoisia moduulitiloja.

Intlogin toimitusjohtaja ja perustaja Jukka Pietilä tähtää ulkomaan markkinoille. Kesällä Köyliön Ristolaan valmistui linjasto, jossa rakennetaan kevyitä, alumiinirunkoisia moduulitiloja.

image

Säkylä | Vuoden 2019 yrittäjäpalkinto ojennettiin Intlogille ja sen perustajalle Jukka Pietilälle. Nuori yrittäjä -palkinnon sai Siskosten vihannestila.

Siir­ret­tä­viä mo­duu­li­kont­ti- ja ele­ment­ti­ti­lo­ja val­mis­ta­va Int­log on kas­vat­ta­nut lii­ke­vaih­to­aan mer­kit­tä­väs­ti vii­me vuo­si­na. Vuo­den yrit­tä­jä-pal­kin­non pe­rus­te­luis­sa pai­no­te­taan lii­ke­vaih­don kas­vun ohel­la tun­net­tuu­den ja hen­ki­lös­tö­mää­rän kas­vua.

Siskosten vihannestilan Sofia ja Santra Lähteenmäen salaattipelloilla rikkakasvit torjutaan kuokkimalla.

Siskosten vihannestilan Sofia ja Santra Lähteenmäen salaattipelloilla rikkakasvit torjutaan kuokkimalla.

Iida Rissanen-Vatja

Vuo­den nuo­ri yrit­tä­jä-pal­kin­non pe­rus­te­luis­sa puo­les­taan to­de­taan muun mu­as­sa, et­tä vi­han­nes­ti­lan sis­kos­ten So­fia ja Sant­ra Läh­teen­mä­en vah­vuus on yrit­tä­jä­a­sen­ne: he ovat mää­rä­tie­toi­ses­ti ke­hit­tä­neet yri­tys­toi­min­taan­sa ja tul­leet tun­ne­tuk­si ym­pä­ri Suo­men.

Lue pal­kit­tu­jen yrit­tä­jien haas­tat­te­lut Ala­sa­ta­kun­nas­ta tiis­tai­na 3.12.