13.10.2015 8.00
Uutiset
 
Mattila-Lonka Pia

Särkeä kalapihviin

Kolvaan Kalan Jouni Aaltonen iloitsee siitä, että yhä useammat Pyhäjärven kalalajit jalostuvat tulevaisuudessa ruuaksi.

Kolvaan Kalan Jouni Aaltonen iloitsee siitä, että yhä useammat Pyhäjärven kalalajit jalostuvat tulevaisuudessa ruuaksi.

Pia Mattila-Lonka

image

Säkylä | Apetit Ruoka Oy alkaa valmistaa Säkylässä Pyhäjärven kalasta järvikalapihvejä. Todellista lähiruokaa edustavan kalapihvi edesauttaa myös järven suojelutyötä, sillä poistokalastus on ratkaisevassa asemassa Pyhäjärven rehevöitymisen ehkäisyssä.

Uut­ta ja aluk­si vain suur­ta­lous­keit­ti­öil­le mark­ki­noi­ta­vaa tuo­tet­ta on ke­hi­tet­ty yh­teis­työs­sä Ape­ti­tin, Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin sekä Kol­vaan Ka­laa luot­saa­van sä­ky­lä­läi­sen yrit­tä­jän Jou­ni Aal­to­sen kans­sa.

Jär­vi­ka­la­pih­vi saa ai­nek­sen­sa Py­hä­jär­ven sär­jes­tä ja ah­ve­nes­ta, ja uu­den tuot­teen ke­hit­te­ly on vaa­ti­nut jo pit­kän pro­ses­sin. Esi­mer­kik­si raa­ka-ai­neen riit­tä­vyys on taat­ta­va, kun tuo­tet­ta ale­taan val­mis­taa te­ol­li­ses­sa mit­ta­kaa­vas­sa. Mark­ki­noil­le jär­vi­ka­la­pih­vi läh­tee vuo­den vaih­tees­sa.

Li­sää ASK 13.10.