19.9.2021 10.26
Uutiset
 

Takan lämmityksestä syttyi nokipalo Honkilahdella

image

Eu­ra, Hon­ki­lah­ti | Hon­ki­lah­den Lel­lais­ten­tiel­lä oma­ko­ti­ta­lon sa­vu­hor­mis­sa syt­tyi no­ki­pa­lo sun­nun­tai­na aa­mu­päi­väl­lä yh­dek­sän jäl­keen. Pe­las­tus­lai­tos läh­ti pai­kal­le sam­mut­ta­maan pa­loa, joka tar­koit­taa pii­pun puh­dis­ta­mis­ta nuo­ho­a­mal­la. Ta­lon tak­kaa oli alet­tu läm­mit­tää, kun­nes huo­mat­tiin, et­tä jo­tain on vi­al­la. Hä­ly­tys pe­las­tus­lai­tok­sel­le teh­tiin kel­lo 9.20.

No­ki­pa­los­sa hor­mi saat­taa vau­ri­oi­tua ko­vas­ta kuu­muu­des­ta. No­ki­pa­lo voi myös ki­pi­nöi­dä ym­pä­ris­töön, ja saat­taa­pa pii­pun pääs­tä lyö­dä liek­ki­ä­kin.

Puh­taan ja kui­van puun polt­ta­mi­nen riit­tä­väl­lä ve­dol­la sekä sään­nöl­li­nen nuo­hous ovat par­haat kei­not eh­käis­tä no­ki­pa­loa.