1.11.2019 12.35
Uutiset
 

Turaranta oli Euran saunoista suosituin, kakkosena Kiperi

Kesäpäivä Kiperissä.

Kesäpäivä Kiperissä.

Liisa Nykänen

image

Eura | Euran kunnan viidellä rantasaunalla oli päättyneellä kesäkaudella yhteensä noin 24 000 kävijää. Selvästi suosituin sauna oli Turaranta ja kakkosena Kiperi.

Tu­ra­ran­nas­sa kävi kesä-syys­kuun ai­ka­na kaik­ki­aan 6 312 hen­keä.

Hy­vä­nä kak­ko­se­na oli tal­viu­in­ti­paik­ka­na­kin suo­sit­tu Ki­pe­ri, jos­sa kävi sa­ma­na ai­ka­na 5 704 sau­no­jaa. Tuon li­säk­si Py­hä­jär­ven ran­nal­la Ki­pe­ris­sä oli tänä vuon­na tam­mi­kuun alun ja tou­ko­kuun lo­pun vä­lil­lä 2 656 kä­vi­jää.

Hon­ki­lah­del­la Vä­hä­jär­ven ran­ta­sau­nal­la kir­jat­tiin 4 851 kä­vi­jää. Vä­hä­jär­vel­le ol­laan te­ke­mäs­sä ko­ko­naan uu­si sau­na, jon­ka on mää­rä ol­la käy­tös­sä en­si ke­sä­kuun alus­sa. Van­haa sau­naa pu­re­taan par­hail­laan, ja uu­den teko al­kaa ke­vääl­lä.

Hin­ner­jo­el­la Elo­ran­nas­sa kir­jat­tiin vii­me ke­sä­kau­del­la yh­teen­sä 4 328 kä­vi­jää. Sä­ky­län kun­nan puo­lel­la Py­hä­jär­ven ran­nal­la ole­vas­sa Kot­ka­nie­mes­sä kä­vi­jä­mää­räk­si las­ket­tiin 2 843.