14.1.2022 8.25
Uutiset
 

Turveauma syttyi Yläneellä – palo saatu sammutettua

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Pöy­tyä, Ylä­ne | Var­si­nais-Suo­men pe­las­tus­lai­tos sai per­jan­tai­aa­mu­na hä­ly­tyk­sen Ylä­neel­le, mis­sä lä­hel­lä kir­kon­ky­lää si­jait­se­val­la tur­ve­tuo­tan­to­a­lu­eel­la oli syt­ty­nyt tu­li­pa­lo. Koh­tee­seen läh­det­tiin kes­ki­suu­re­na hä­ly­tyk­se­nä kah­dek­san yk­si­kön voi­min. Apu­ja hä­ly­tet­tiin myös Sä­ky­läs­tä.

Tu­les­sa oli noin 30 ne­li­ö­met­rin ko­koi­nen tur­ve­au­ma. Palo on saa­tu sam­mu­tet­tua, ja jäl­ki­rai­vaus oli käyn­nis­sä aa­mul­la kel­lo 9 jäl­keen käyn­nis­sä.

Hä­ly­tys koh­tee­seen tuli kel­lo 7.40. Pa­lon syt­ty­mis­syys­tä ei tois­tai­sek­si ole tie­toa.

Uu­tis­ta päi­vi­tet­ty klo 9.37.