7.6.2021 12.29
Uutiset
 

Ulos tieltä suistunut jäteauto ja kasvin­suo­je­lu­aineet työllistivät pelastuslaitosta

image

Eu­ra, Rau­ma, Lap­pi | Pe­las­tus­lai­tos sai maa­nan­tai­aa­mu­na en­nen yh­dek­sää kak­si hä­ly­tys­tä eri puo­lel­le ete­läis­tä Sa­ta­kun­taa. Toi­nen teh­tä­vä vei tien pe­suun Lap­piin ja toi­nen rai­vaa­maan kyl­jel­leen pää­ty­nyt­tä jä­te­au­toa Lai­ti­lan­tien var­res­ta Eu­ras­sa.

Lai­ti­lan­tie eli kan­ta­tie 43 oli maa­nan­tai­aa­mu­na en­nen yh­dek­sää het­ken jopa poik­ki ja use­am­man tun­nin vain yk­si­kais­tai­nen, sil­lä pe­las­tus­lai­tok­sen väki jou­tui rai­vaa­maan kaa­tu­nut­ta jä­te­au­toa pois ojas­ta. Tar­kem­pi paik­ka oli pari ki­lo­met­riä Eu­ras­ta Hin­ner­jo­en suun­taan.

Iso ajo­neu­vo oli ajau­tu­nut ulos tiel­tä, kun sen kul­jet­ta­ja oli väis­tä­nyt tiel­le tul­lut­ta hir­veä. On­net­to­muu­des­sa oli osal­li­se­na vain kul­jet­ta­ja, ei­kä tämä louk­kaan­tu­nut ti­lan­tees­sa.

Lä­hes sa­maan ai­kaan tar­vit­tiin tien pe­sua Ruo­nan­tiel­lä La­pis­sa maa­nan­tai­aa­mu­na yh­dek­säl­tä. Maa­ta­lou­sa­jo­neu­vos­ta oli va­lu­nut kas­vin­suo­je­lu­ai­net­ta tiel­le use­am­man sa­dan met­rin mat­kal­le. Tie pes­tiin eri­tyi­sen huo­lel­li­ses­ti niil­tä koh­din, jot­ka oli­vat lä­hel­lä alu­een ta­lous­ve­si­kai­vo­ja. Näin kai­voi­hin koh­dis­tu­va mah­dol­li­nen uh­ka pois­tui.