20.9.2021 6.02
Uutiset
 
Esa Viippola

Uusi opetus­suun­ni­telma otettiin käyttöön – lukioihin tulee lisää poikki­tie­teel­li­syyttä Eurassa ja Säkylässäkin

Emma Ketola Köyliöstä ja Eetu Salmi Yläneeltä aloittivat lukiotaipaleen Säkylässä tänä syksynä. Heillä opintoihin kuuluu myös uuden opetussuunnitelman mukaisia poikkitieteellisiä kokonaisuuksia, ja nuorilla on heti heittää ideoita jatkokehittelyyn. Yhteen sopisivat vaikkapa biologia ja kemia, tai luonnontieteet yleensä kuvaamataidon kanssa. Matematiikkaa ja tietotekniikkaakin olisi luonteva yhdistellä.

Emma Ketola Köyliöstä ja Eetu Salmi Yläneeltä aloittivat lukiotaipaleen Säkylässä tänä syksynä. Heillä opintoihin kuuluu myös uuden opetussuunnitelman mukaisia poikkitieteellisiä kokonaisuuksia, ja nuorilla on heti heittää ideoita jatkokehittelyyn. Yhteen sopisivat vaikkapa biologia ja kemia, tai luonnontieteet yleensä kuvaamataidon kanssa. Matematiikkaa ja tietotekniikkaakin olisi luonteva yhdistellä.

Esa Viippola

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Lu­kio-opin­not aloi­tet­tiin tänä syk­sy­nä uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man (Lops) mu­kai­ses­ti. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on reh­to­ri Tee­mu Mau­nu­la ker­too, et­tä iso­na muu­tok­se­na on pyr­ki­mys koh­ti poik­ki­tie­teel­li­siä opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA