15.5.2019 10.36
Uutiset
 
Veera Reko

Uusia ylioppilaita Säkylän seudun lukiosta

image

Säkylä | Säkylän seudun lukiosta valmistuu tänä keväänä yhteensä 43 uutta ylioppilasta.

Yli­op­pi­laak­si val­mis­tu­vat:

Mil­ka Aal­to, Ko­ke­mä­ki, Ju­ha­ni Aal­to­nen, Sä­ky­lä, Son­ja Aro­mä­ki, Sä­ky­lä, At­te Asp, Sä­ky­lä, Art­tu Au­ra­nen, Pöy­tyä, Vesa Haa­pa­ran­ta, Sä­ky­lä, Suvi-Tuu­li Hei­no­nen, Sä­ky­lä, Ni­ko­las Hir­vo­nen, Sä­ky­lä, Ju­lia Huh­ta­la, Pöy­tyä, Nii­lo Här­kä­lä, Sä­ky­lä, Ma­riel­la Jaak­ko­la, Har­ja­val­ta, El­li-Noo­ra Ja­lo­nen, Sä­ky­lä, Un­to Kan­ka­re, Sä­ky­lä, Kos­ti Kau­nis­mä­ki, Sä­ky­lä, Lin­nea Kois­ti­nen, Sä­ky­lä, Mint­tu Koi­vis­to, Ko­ke­mä­ki, Hen­rik Kos­ki, Sä­ky­lä, Emi­lia Kum­pu­vuo­ri, Sä­ky­lä, Ai­no Liuk­ko-Sipi, Sä­ky­lä, An­ni Man­ni­la, Har­ja­val­ta, Em­ma Mark­ku­la, Pöy­tyä, Ma­riel­la Mat­ti­la, Pöy­tyä, Miro Mä­ke­lä, Sä­ky­lä, Em­mi-So­fia Mäki, Sä­ky­lä, Ee­ro Mä­ki­nen, Sä­ky­lä, Walt­te­ri Mä­ki­pe­re, Sä­ky­lä, Mik­ko Nie­mi­nen, Sä­ky­lä, Tuo­mas Ora­vuo, Sä­ky­lä, El­me­ri Pul­ju­jär­vi, Pöy­tyä, So­fia Re­ko­la, Pöy­tyä, Jes­se Ren­fors, Sä­ky­lä, Mis­ka Ris­ku, Sä­ky­lä, Jes­se Ruo­ho­la, Sä­ky­lä, Ju­lia Ruot­sa­lai­nen, Sä­ky­lä, Ma­ria Saa­ri­sa­lo, Eu­ra, Os­ka­ri Sahl­man, Sä­ky­lä, An­ni Sa­lo­nen, Sä­ky­lä, Rita San­ta­nen, Pöy­tyä, Su­san­ne Sep­pä, Sä­ky­lä, Sa­mu­el Si­ni­sa­lo, Sä­ky­lä, Ma­til­da Toi­vo­nen, Sä­ky­lä, Tee­mu Vil­ja­kai­nen, Sä­ky­lä.