28.9.2020 10.05
Uutiset
 
Esa Viippola

Vajaakäytöllä olevan Kiukaisten Jokimutkankodin tulevaisuutta selvitetään

Jokimutkan palvelukeskus Kiukaisissa on ollut vajaalla käytöllä siitä lähtien, kun lounaskahvila lopetti vuodenvaihteen tienoilla toimintansa. Nyt selvitetään, voiko tiloja käyttää laajemmin kehitysvammaisten päivätoimintaan.

Jokimutkan palvelukeskus Kiukaisissa on ollut vajaalla käytöllä siitä lähtien, kun lounaskahvila lopetti vuodenvaihteen tienoilla toimintansa. Nyt selvitetään, voiko tiloja käyttää laajemmin kehitysvammaisten päivätoimintaan.

Liisa Nykänen

image

Eu­ran kun­ta on käyn­nis­tä­mäs­sä vie­lä tänä vuon­na Jo­ki­mut­kan pal­ve­lu­kes­kuk­sen kun­to­ar­vi­o­ta ja muu­tos­töi­den suun­nit­te­lua. Taus­tal­la on pe­rus­tur­van aja­tus kes­kit­tää sekä van­hus­ten et­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten ja mui­den eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien päi­vä­toi­min­ta Jo­ki­mut­kaan. Täl­lä het­kel­lä suu­rin osa toi­min­nas­ta jär­jes­te­tään va­jaan ki­lo­met­rin pääs­sä Päi­vä­tuu­les­sa.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA