13.5.2021 6.02
Uutiset
 
Esa Viippola

Vetinen talvi kuormitti Eurajokea – uudella hankkeella Ahmasojan kuormitus hallintaan

Pyhäjärvi-instituutin asiantuntijat Henna Ryömä ja Lauri Anttila kertovat, että Ahmasojassa Eurantien kupeessa on ollut ojavesiseurannan näytteenottopiste vuodesta 2017 alkaen. Sulan veden aikaan siinä on käyty noin kerran kuussa, ja seurannan perusteella Ahmasoja on Eurajoen suurimpia kuormittajia.

Pyhäjärvi-instituutin asiantuntijat Henna Ryömä ja Lauri Anttila kertovat, että Ahmasojassa Eurantien kupeessa on ollut ojavesiseurannan näytteenottopiste vuodesta 2017 alkaen. Sulan veden aikaan siinä on käyty noin kerran kuussa, ja seurannan perusteella Ahmasoja on Eurajoen suurimpia kuormittajia.

Esa Viippola

image

Eu­ra | Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin mu­kaan vuo­den 2020 ve­ti­nen tal­vi nä­kyi Eu­ra­jo­keen koh­dis­tu­vas­sa kuor­mi­tuk­ses­sa. Suu­ren vir­taa­man myö­tä kas­voi­vat niin ve­den kiin­to­ai­ne-, fos­fo­ri- kuin typ­pi­kuor­mi­tuk­set­kin. JO­KI­oh­jel­man to­teut­ta­mas­sa oja­ve­si­seu­ran­nas­sa ha­vait­tiin ojien kiin­to­ai­ne­kuor­mi­tuk­sen ol­leen tar­kas­te­lu­jak­son 2017–2020 suu­rin, ja ver­rat­tu­na vuo­teen 2019 use­am­man ojan kiin­to­ai­ne­kuor­mi­tus jopa kak­sin­ker­tais­tui.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA