17.6.2020 6.05
Vanhat kuvat
 

Disco suljettu

image

Eura, Kiukainen | Kiukaisista kotoisin oleva ja nykyisin Ulvilassa asuva Manu Malmi löysi vuoden 1970 urheilutulosten lehti­lei­ke­vih­ko­sestaan kuvan Kiukaisten palaneesta myllystä.

Hän ar­ve­lee, et­tä kuva voi­si ol­la vuo­den 1971 Kun­nal­lis­sa­no­mis­ta ja poh­ti, ku­ka­ko­han ai­ka­naan Dis­co sul­jet­tu -kyl­tin myl­lyn ka­ton ra­jaan asen­si. Pa­la­neen myl­lyn rau­ni­ot Kiu­kais­ten kes­kus­tas­sa hou­kut­ti­vat pai­kal­le nuo­ri­soa. – Pa­lon jäl­keen kylt­ti kiin­ni­tet­tiin, kun al­koi ol­la sel­lais­ta elä­mää siel­lä, et­tä häi­rit­si. Joku ai­kui­nen se oli, Manu Mal­mi veik­kaa.