17.5.2019 10.20
Vanhat kuvat
 

Euran kirkonkylän koululaisia

image

Eura | Kesäloman riemut taitavat jo olla mielessä näillä Euran Kirkonkylän koulun 4–6 luokkien iloisilla oppilailla luokkakuvassa, joka on vuodelta 1946 tai -47.

Ku­van toi Erk­ki Suo­ja­nen, jon­ka si­sar ja veli ovat ku­vas­sa.

Opet­ta­ja Pent­ti Jän­tin rin­nal­la ta­ka­ri­vis­sä sei­so­vat Rau­no Val­ve, Rei­jo Kos­ki­nen, Veik­ko Vuo­he­lai­nen, Sep­po Tuo­mi­nen, Tau­no Se­tä­lä, Es­ko Se­dig, Mat­ti Sou­pas, Heik­ki Lin­ne­mä­ki, Jou­ko Nie­mi, Jor­ma He­li­luo­to, Ilk­ka Mä­ki­lä, Mart­ti Me­ri­läi­nen ja Is­mo Suo­ja­nen.

Kes­ki­ri­vis­sä va­sem­mal­ta Tau­no Sa­rin, Es­ko Hil­ja­nen, Mat­ti Le­pis­tö, Tau­no Gröön, Mau­no Me­ri­läi­nen, Pert­ti Kuok­ka­nen, Ant­ti Ky­län­pää, Ai­mo Sal­mi­nen, Val­to Vir­ta­nen, Oi­li Val­ve, Tert­tu Pih­la­va ja Han­na Här­mä­lä.

Edes­sä va­sem­mal­ta Mai­ja Pöl­lä­nen, Han­na Kas­ki, Kaa­ri­na Suo­ja­nen, Ar­ja Saa­ri­nen, Ani­ta Pel­to­nen, Lii­sa Tuo­mi­nen, Ai­ri Num­mi­nen, Si­nik­ka Vi­ha­vai­nen, Rau­ni Heik­ki­lä ja Sis­ko Ha­ka­la.