25.3.2020 10.35
Vanhat kuvat
 

Työura alkoi EP:n pakkarina

Euran Paperin vasta aloittaneet nuoret pakkarit Pekka Leino (vas.) ja Kyösti Tikka 60-luvun alussa.

Euran Paperin vasta aloittaneet nuoret pakkarit Pekka Leino (vas.) ja Kyösti Tikka 60-luvun alussa.

Pekka Leinon albumi

image

Eura, Kauttua | Kauttualaiset Pekka Leino (vas.) ja Kyösti Tikka menivät Euran Paperiin pakkareiksi 15-vuotiaina 60-luvun alussa. Pekka Leinon lähettämä kuva lienee otettu EP:n ykkössalissa vuonna 1962 tai 1963, jolloin nuorukaiset aloittelivat työtään.

Pek­ka Lei­no oli sa­mas­sa ta­los­sa yli 46 vuot­ta ja Kyös­ti Tik­ka yli 40 vuot­ta. – Sii­nä tuli EP tu­tuk­si, Pek­ka Lei­no sa­noo. Hän muis­te­lee, mi­ten yli­mes­ta­ri Kaup­pi­la oh­jeis­ti nuo­ria mie­hiä: "Meil­tä ei asi­ak­kaal­le lä­he­te­tä sit­ten mi­tään sau­na­nyyt­te­jä.". Oh­je meni pe­ril­le ja siis­te­jä pak­kauk­sia pyr­ki­vät nuo­ru­kai­set te­ke­mään.