13.8.2019 16.35
Vanhat kuvat
 

"Ympyriäisellä" yhteiskouluun Paneliasta

image

Eura | Euran Yhteiskoulun 1B-luokalla oli syksyllä 1949 yhteensä 40 oppilasta, 1936–40 syntyneitä, jotka kulkivat kouluun linja-autoilla, Paneliasta esimerkiksi 11 lasta "Turkulaisella" ja "Ympyriäisellä", jolla myös suurin osa kiukaislaisista kulki. Kuvan lähetti Anneli Helenius (o.s. Laaksonen), joka muistelee, että luokassa oli oppilaita myös muun muassa Köyliöstä, Säkylästä ja Harjavallasta. Kuvassa on mukana matema­tii­ka­no­pettaja Ragnar Kilpi.

Toi­ses­sa ri­vis­sä oi­ke­al­ta on Pa­ne­li­an tyt­tö­jä, Sis­ko, An­ne­li ja Lei­la, ja sit­ten Sä­ky­läs­tä Mar­ja-Lii­sa, Lii­sa, Mar­ja-Lee­na ja Kai­ja-Lee­na.

An­ne­li He­le­nius muut­ti per­hei­neen vuon­na 1971 Ruot­siin, ja on kii­tol­li­nen sii­tä hy­väs­tä kie­li­tai­don pe­rus­tas­ta, jon­ka Eu­ran Yh­teis­kou­lus­ta sai. Kes­ki­kou­lus­sa lu­et­tiin ruot­sia ja sak­saa, ja hän ker­too tar­vin­neen­sa kum­paa­kin kiel­tä työ­e­lä­mäs­sä. Siir­to­lai­se­na Ruot­sis­sa oli heti alus­sa hel­pom­paa, kun osa­si al­keet, ja pää­si sit­tem­min siir­to­lais­ten kie­li­kurs­seil­ta suo­raan eteen­päin.