9.9.2019 13.31
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Pudonneen koneen turvalaitteita puretaan

image

Eura, Kauttua | Kauttuan lentokentän alue on ollut eristettynä maanantaina, kun poliisi on purkanut pudonneen ultrakevyen lentokoneen turvalaitteita.

Ko­nee­seen jäi lau­ke­a­ma­ton ra­ket­ti­pe­las­tus­var­jo, joka si­säl­tää rä­jäh­de­pa­nok­sen.

Va­ro­toi­men­pi­tee­nä vir­ka-apua an­ta­nut Po­rin pri­kaa­ti eris­ti len­to­ken­tän alu­een.

Pe­las­tus­toi­men teh­tä­vä­nä on vie­lä var­mis­taa, et­tei maas­toon valu polt­to­ai­net­ta vau­ri­oi­tu­nees­ta ko­nees­ta.

Ke­vyt­len­to­ko­ne pu­to­si len­to­ken­tän vie­rei­seen tai­mik­koon sun­nun­tai-il­ta­na. Se oli las­kun yh­tey­des­sä pou­kan­nut, jol­loin oh­jaa­ja yrit­ti ve­tää ko­net­ta uu­del­leen ylös, mut­ta yri­tys epä­on­nis­tui. Oh­jaa­ja ei louk­kaan­tu­nut.

Pe­las­tus­lai­tok­sen ar­vi­on mu­kaan kone pu­to­si no­kal­leen met­sik­köön puit­ten lat­vo­jen ylä­puo­lel­ta.