Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
18.6.2020 6.05

Herkkuja Vilman tapaan: Mansikka-raparperi-brita & raparperitonic

Mansikka-raparperi-brita ja raparperitonic.

Mansikka-raparperi-brita ja raparperitonic.

Vilma Ketola

Perinteinen mansikka-brita on varmasti yksi kesän suosituimmista kakuista. Kun mukaan lisää vielä itse keitettyä raparperihilloa, on kesän suosikkikakku entistäkin herkullisempi.

Brita-ka­kun täyt­tee­nä on usein pelk­kää ker­maa vaah­do­tet­tu­na, mut­ta täl­lä ker­taa pää­tin lait­taa sen se­kaan myös hie­man man­sik­ka­rah­kaa sekä mas­car­po­ne-juus­toa. Al­ko­ho­li­ton kyl­mä­nä tar­joil­ta­va ra­par­pe­ri­to­nic so­pii iha­nas­ti läm­pi­miin ke­säil­toi­hin brita-ka­kun kans­sa nau­tit­ta­vak­si.

Mansikka-raparperi-brita

Ra­par­pe­ri­hil­lo:

500 g ra­par­pe­ria kuo­rit­tu­na

0,5 dl vet­tä

250 g hil­lo­so­ke­ria

Poh­ja:

150 g voi­ta su­la­tet­tu­na

3 dl glu­tee­ni­ton­ta jau­ho­se­os­ta

1,5 dl so­ke­ria

1,5 tl lei­vin­jau­het­ta

3 ka­nan­mu­nan kel­tu­ais­ta

1,5 dl mai­toa

Ma­ren­ki:

3 ka­nan­mu­nan val­ku­ais­ta

1,5 dl so­ke­ria

Täy­te:

5 dl vis­pi­ker­maa

1 prk (200g) maus­tet­tua man­sik­ka­rah­kaa

1 prk (250g) mas­car­po­ne-juus­toa

so­ke­ria

250 g man­si­koi­ta

1. Kei­tä ra­par­pe­ri­hil­lo. Pil­ko kuo­ri­tut ra­par­pe­rit kat­ti­laan ja li­sää vesi sekä hil­lo­so­ke­ri. Kuu­men­na kie­hu­vak­si vä­lil­lä ke­vy­es­ti se­koit­ta­en. Kei­tä ke­vy­es­ti po­reil­len noin 15 mi­nuut­tia. Jääh­dy­tä vä­lil­lä se­koit­ta­en.

2. Val­mis­ta brita-ka­kun poh­ja. Lai­ta uu­ni läm­pe­ne­mään 175 as­tee­seen. Yh­dis­tä kui­vat ai­neet kul­hos­sa. Li­sää kel­tu­ai­set, mai­to ja jääh­ty­nyt voi­su­la ja se­koi­ta ta­sai­sek­si. Le­vi­tä tai­ki­na noin 1 cm pak­sui­sek­si le­vyk­si lei­vin­pa­pe­ril­la vuo­ra­tul­le pel­lil­le.

3. Mit­taa val­ku­ai­set kul­hoon ja vat­kaa ko­vak­si vaah­dok­si (5–10 mi­nuut­tia). Li­sää so­ke­ri pie­nis­sä eris­sä hy­vin vat­ka­ten val­ku­ais­vaah­toon. Le­vi­tä val­ku­ais­vaah­to poh­ja­tai­ki­nan pääl­le ta­sai­ses­ti. Pais­ta uu­nin ala­ta­sol­la noin 20–30 mi­nuut­tia, kun­nes ma­ren­ki on saa­nut hie­man vä­riä ja poh­ja ir­to­aa hy­vin lei­vin­pa­pe­ris­ta. An­na poh­jan jääh­tyä.

4. Leik­kaa jääh­ty­nyt poh­ja­le­vy puo­lik­si ja val­mis­ta man­sik­ka­täy­te. Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Se­koi­ta jouk­koon mas­car­po­ne-juus­to ja man­sik­ka­rah­ka. Li­sää so­ke­ria oman maun mu­kaan tar­vit­ta­es­sa. Leik­kaa man­si­kat loh­koik­si.

5. Ko­koa kak­ku tar­joi­lu­a­lus­tal­le. Le­vi­tä poh­jan pääl­le en­sin puo­let ra­par­pe­ri­hil­los­ta ja sen jäl­keen puo­let man­sik­ka­täyt­tees­tä ja man­sik­ka­loh­kois­ta. Nos­ta toi­nen poh­ja edel­li­sen poh­jan sekä täyt­tei­den pääl­le ja lai­ta lo­put täy­te­ai­neet sen pääl­le sa­mal­la ta­val­la kuin edel­lä. Ko­ris­teek­si ka­kun pääl­le voit lait­taa ha­lu­tes­sa­si esi­mer­kik­si mar­jo­ja tai syö­tä­viä kuk­kia.

Raparperitonic (n.6 lasillista):

500 g ra­par­pe­ria kuo­rit­tu­na

5 dl vet­tä

8 rkl vaa­le­aa sii­rap­pia

1,5 dl sit­ruu­na­me­hua

8 dl to­nic-vet­tä

jäi­tä

1. Pil­ko kuo­ri­tut ra­par­pe­rit pie­nik­si pa­loik­si. Li­sää ra­par­pe­rit kat­ti­laan ve­den ja sii­ra­pin kans­sa. Kie­hau­ta seos ja an­na po­reil­la kah­den mi­nuu­tin ajan. Ota kat­ti­la pois le­vyl­tä ja an­na hau­tua kan­nen al­la noin tun­nin ajan. Sii­vi­löi seos ja an­na sen jääh­tyä hy­vin.

2. Li­sää kan­nuun rei­lus­ti jäi­tä. Kaa­da kan­nuun ra­par­pe­ri­lie­mi, sit­ruu­na­me­hu ja to­nic-vesi. Se­koi­ta hie­man. Tar­joi­le yh­des­sä man­sik­ka-ra­par­pe­ri-bri­tan kans­sa.

Ma­ke­aa ju­han­nus­ta kai­kil­le!

-Vil­ma

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram