Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
18.7.2020 12.15

Herkkuja Vilman tapaan: Vadelma-daim-kakku

Vilma Ketola

Perinteinen gluteeniton kaakaojauheella maustettu sokerikakkupohja sai tällä kertaa väliinsä vadelma- ja daim-suklaa-täytteet.

Va­del­man kir­peys ja daim-suk­laan ma­keus ta­sa­pai­noit­ta­vat lois­ta­vas­ti toi­si­aan. Tämä täy­te­pa­ri on jo it­ses­sään hur­maa­van her­kul­li­nen, mut­ta kun ka­kun pääl­le li­sää vie­lä peh­me­än va­nil­ja­kuor­rut­teen, on jo­kai­sen her­kut­te­li­jan sy­dän var­mas­ti val­loi­tet­tu!

Vadelma-daim-kakku

Poh­ja:

3 ka­nan­mu­naa

so­ke­ria

glu­tee­ni­ton­ta jau­ho­se­os­ta (esim. Sun­nun­tai)

2 rkl kaa­ka­o­jau­het­ta

Daim­täy­te:

200 g daim-suk­laa­ta

200 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

2,5 dl vis­pi­ker­maa

1 daim-suk­laa­pa­tuk­ka

(va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta)

Va­del­ma­täy­te:

4 lii­va­te­leh­teä

200 g va­del­ma­tuo­re­juus­toa

0,5 dl va­del­ma­so­set­ta

2,5 dl vis­pi­ker­maa

0,5 dl va­del­ma­me­hua

(va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta)

Kuor­ru­te:

5 dl vis­pi­ker­maa

200 g va­nil­ja­tuo­re­juus­toa

va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta

Kos­tu­tus ja ko­ris­teet:

noin 2 dl va­del­ma­me­hua

daim-suk­laa­ta

tuo­rei­ta va­del­mia

1. Val­mis­ta so­ke­ri­kak­ku­poh­ja. Pun­nit­se ri­ko­tut mu­nat ja ker­ro tu­los 0,7:llä. Näin saat las­ket­tua kuin­ka pal­jon tar­vit­set so­ke­ria ja jau­ho­ja. Pun­nit­se so­ke­ri kul­hoon ja vat­kaa mu­nien kans­sa kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si (vä­hin­tään 10 mi­nuut­tia). Li­sää jouk­koon pun­ni­tut veh­nä­jau­hot sekä kaa­ka­o­jau­he va­ro­vas­ti nuo­li­jal­la se­koit­ta­en. Kaa­da tai­ki­na voi­del­tuun 18 cm kak­ku­vuo­kaan. Pais­ta 175-as­tei­ses­sa uu­nis­sa ala­ta­sol­la noin 30-40 mi­nuut­tia uu­nin te­hos­ta riip­pu­en. Ku­moa kak­ku, kun poh­ja on hie­man jääh­ty­nyt. An­na poh­jan jääh­tyä.

2. Val­mis­ta daim­täy­te. Su­la­ta suk­laa ve­si­hau­tees­sa tai kat­ti­las­sa mie­dol­la läm­möl­lä. Pa­loit­te­le suk­laa­pa­tuk­ka kar­ke­ak­si rou­heek­si. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja jääh­ty­nyt suk­laa­su­la. Vaah­do­ta ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si toi­ses­sa kul­hos­sa. Nos­te­le vaah­do­tet­tu ker­ma suk­laa-tuo­re­juus­to-se­ok­seen ja se­koi­ta nuo­li­jal­la va­ro­vas­ti ta­sai­sek­si. Se­koi­ta mas­saan suk­laa­rou­he. Li­sää tar­vit­ta­es­sa va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta saa­dak­se­si mas­sas­ta hie­man jä­mä­käm­män. Siir­rä val­mis täy­te jää­kaap­piin odot­ta­maan.

3. Val­mis­ta va­del­ma­täy­te. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan kyl­mään ve­teen. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja va­del­ma­so­se. Vaah­do­ta ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si toi­ses­sa kul­hos­sa. Kuu­men­na kat­ti­las­sa va­del­ma­me­hu. Pu­ris­ta lii­va­te­leh­dis­tä yli­mää­räi­nen vesi pois ja li­sää peh­men­neet lii­va­te­leh­det kie­hu­van va­del­ma­me­hun se­kaan. Li­sää va­del­ma­me­hu-lii­va­te-seos ohu­e­na nau­ha­na hy­vin se­koit­ta­en va­del­ma-tuo­re­juus­to-se­ok­seen. Nos­te­le vaah­do­tet­tu ker­ma va­del­ma-tuo­re­juus­to-se­ok­seen ja se­koi­ta nuo­li­jal­la va­ro­vas­ti ta­sai­sek­si. Li­sää tar­vit­ta­es­sa va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta saa­dak­se­si mas­sas­ta hie­man jä­mä­käm­män. Siir­rä val­mis täy­te jää­kaap­piin odot­ta­maan.

4. Täy­tä kak­ku. Leik­kaa jääh­ty­nyt poh­ja kol­meen yh­tä pak­suun osaan. Kak­ku on hel­poin koo­ta ir­to­poh­ja­vuo­an reu­nuk­sen si­säl­le. Kos­tu­ta poh­ja ja li­sää poh­jan pääl­le daim­täy­te. Tee seu­raa­va väli sa­mal­la ta­val­la ja li­sää va­del­ma­täy­te. Kos­tu­ta myös pää­lim­mäi­sek­si tu­le­va poh­ja. An­na ka­kun hyy­tyä jää­kaa­pis­sa muu­ta­man tun­nin ajan en­nen kuor­rut­ta­mis­ta.

5. Val­mis­ta kuor­ru­te ja ko­ris­te­le kak­ku. Vat­kaa ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si ja se­koi­ta jouk­koon tuo­re­juus­to sekä va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta niin, et­tä kuor­ru­te on tar­peek­si jä­mäk­kää. Kuor­ru­ta kak­ku ja ko­ris­te­le mie­lei­sek­si.

– Vil­ma

Näköislehti

Menovinkit

To 22.10. Retki Harjureitille

klo 10–13 ala­kou­lun 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 14.30–20 ylä­kou­lui­käi­sil­le. Läh­tö ja pa­luu Kaut­tu­an seu­ra­kun­ta­ko­dil­ta (Mi­ko­lan­mä­en­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­nan nuo­ri­so­pal­ve­lut ja seu­ra­kun­ta.

To 22.10. Viikinkien matkassa -kierros

klo 13 Esi­his­to­ri­an opas­tus­kes­kus Nau­ra­vas­sa Lo­hi­käär­mees­sä (Eu­ran­tie 18, Eu­ra). Koko per­heen opas­tet­tu kier­ros. Järj. Eu­ran kun­ta, kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 24.10. Ruukinpuiston historiaa valoku­va­suun­nis­tuksen keinoin

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa Kyö­pe­lin edes­tä läh­tee koko per­heen opas­tet­tu Ru­si­na­ret­ki, jon­ka jäl­keen mah­dol­li­suus tu­tus­tua Al­var Aal­lon te­ras­si­ta­lon näyt­te­ly­huo­neis­toon. Järj. Eu­ran kun­nan kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 25.10. Paikallinen tieto avaa uusia näkökulmia maisemaan

klo 15–17 Sä­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa lu­en­to- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus. Ai­he­pii­riin joh­dat­te­lee FT, mai­se­man­tut­ki­ja Lau­ra Puo­la­mä­ki. Esi­tyk­sen ai­ka­na kat­so­taan va­lo­ku­via pai­kal­li­sen kult­tuu­ri­mai­se­man ja -koh­tei­den muu­tok­sis­ta. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

Ma 26.10. Digitukea veropalveluihin

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­las­sa. Verk­ko­a­si­oin­nin ja säh­köis­ten pal­ve­lu­jen neu­von­nas­sa vuo­ros­sa täl­lä ker­taa ve­ro­pal­ve­lut ver­kos­sa, min­kä li­säk­si neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Instagram

Menovinkit

To 22.10. Retki Harjureitille

klo 10–13 ala­kou­lun 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 14.30–20 ylä­kou­lui­käi­sil­le. Läh­tö ja pa­luu Kaut­tu­an seu­ra­kun­ta­ko­dil­ta (Mi­ko­lan­mä­en­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­nan nuo­ri­so­pal­ve­lut ja seu­ra­kun­ta.

To 22.10. Viikinkien matkassa -kierros

klo 13 Esi­his­to­ri­an opas­tus­kes­kus Nau­ra­vas­sa Lo­hi­käär­mees­sä (Eu­ran­tie 18, Eu­ra). Koko per­heen opas­tet­tu kier­ros. Järj. Eu­ran kun­ta, kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 24.10. Ruukinpuiston historiaa valoku­va­suun­nis­tuksen keinoin

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa Kyö­pe­lin edes­tä läh­tee koko per­heen opas­tet­tu Ru­si­na­ret­ki, jon­ka jäl­keen mah­dol­li­suus tu­tus­tua Al­var Aal­lon te­ras­si­ta­lon näyt­te­ly­huo­neis­toon. Järj. Eu­ran kun­nan kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 25.10. Paikallinen tieto avaa uusia näkökulmia maisemaan

klo 15–17 Sä­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa lu­en­to- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus. Ai­he­pii­riin joh­dat­te­lee FT, mai­se­man­tut­ki­ja Lau­ra Puo­la­mä­ki. Esi­tyk­sen ai­ka­na kat­so­taan va­lo­ku­via pai­kal­li­sen kult­tuu­ri­mai­se­man ja -koh­tei­den muu­tok­sis­ta. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

Ma 26.10. Digitukea veropalveluihin

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­las­sa. Verk­ko­a­si­oin­nin ja säh­köis­ten pal­ve­lu­jen neu­von­nas­sa vuo­ros­sa täl­lä ker­taa ve­ro­pal­ve­lut ver­kos­sa, min­kä li­säk­si neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Instagram