Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
5.2.2016 10.33

Kahvipöydän kunkku

Nämä ilman uunia tehtävät kakut ovat tulleet jäädäkseen. Lehdet ja netti ovat pullollaan toinen toistaan herkullisempia ja kauniimpia tämän kategorian kakkuja. Näihin minäkin olen ihan hurahtanut, niin tekemiseen, makuun kuin ulkonäköönkin.

Välillä teen suoraan jonkun reseptin mukaan, mutta aika usein teen kakut omalla tavallani. Pohja on usein ns. keksipohja, johon sulatetun rasvan lisäksi voi murustella jos jonkin sortin keksejä. Pohjaa voi myös maustaa esim. mausteilla, suklaalla tai vaikka hillolla. Täytteissä onkin sitten vain mielikuvitus rajana.

Suu­rim­mas­sa osas­sa re­sep­te­jä hyy­dyt­tä­vä­nä ai­nee­na käy­te­tään lii­vat­tei­ta, joko leh­ti­nä tai jau­hee­na, mut­ta täyt­teen voi myös teh­dä il­man lii­vat­tei­ta. Täs­sä on re­sep­ti pa­riin su­per­hy­vään kak­kuun, joil­la saat taa­tus­ti pis­teet ko­tiin. Toi­ses­sa ka­kus­sa on ma­ku­na lime ja toi­ses­sa mint­tu, jo­hon olen mul­le tut­tuun ta­paa käyt­tä­nyt Pät­kik­siä!

Tämä lime-valkosuklaajuustokakku on tehty vuokaan, jonka halkaisija on 22 senttimetriä.

Tämä lime-valkosuklaajuustokakku on tehty vuokaan, jonka halkaisija on 22 senttimetriä.

Eija Setänen

Lime-valko­suk­laa­juus­to­kakku

ir­to­poh­ja­vuo­ka, hal­kai­si­ja 22 -26 cm

(ku­vien ka­kus­sa vuo­an hal­kai­si­ja 22 cm)

Poh­ja:

va­jaa 1/2 pkt dig­ges­ti­ve­kek­se­jä

75 g voi­ta tai mar­ga­rii­nia

Täy­te:

300 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

2 dl sit­ruu­na-li­me­juo­maa (Mar­li, 1 l prk)

2 li­men pu­ris­tet­tu mehu

2 dl so­ke­ria

1 kel­tu­ai­nen

130 g val­ko­suk­laa­ta

4 dl vis­pi­ker­maa

1/2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

1 val­ku­ai­nen

6 lii­va­te­leh­teä

n.1 dl sit­ruu­na-li­me­juo­maa

Kiil­le:

2 1/2 dl sit­ruu­na-li­me­juo­maa

1 1/2 dl hyy­te­lö­so­ke­ria

hi­ven vih­re­ää vä­ri­ai­net­ta

Ko­ris­te­le ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la

Murs­kaa kek­sit ja su­la­ta ras­va. Se­koi­ta ne kes­ke­nään ja le­vi­tä ir­to­poh­ja­vuo­an (lei­vin­pa­pe­ri poh­jal­la) poh­jal­le. Lai­ta vuo­ka kyl­mään sik­si ai­kaa, kun teet täyt­teen.

Lai­ta kul­hoon tuo­re­juus­to, mehu, li­men mehu, so­ke­ri ja kel­tu­ai­nen. Vat­kaa not­ke­ak­si ja ta­sai­sek­si. Su­la­ta val­ko­suk­laa ve­si­hau­tees­sa tai mik­ros­sa ja li­sää vä­hän jääh­ty­nee­nä jouk­koon. Vat­kaa ker­ma ja va­nil­ja­so­ke­ri ko­vak­si vaah­dok­si ja li­sää kään­nel­len jouk­koon. Vat­kaa val­ku­ai­nen ko­vak­si vaah­dok­si ja li­sää va­ro­vas­ti kään­nel­len mas­san jouk­koon.

Li­o­ta lii­vat­teet kyl­mäs­sä ve­des­sä, pu­ris­ta niis­tä vesi pois ja su­la­ta ne kie­hau­tet­tuun sit­ruu­na-li­me­juo­maan. Kaa­da seos ohu­e­na nau­ha­na täyt­tee­seen koko ajan se­koit­ta­en.

Si­pai­se pul­la­su­dil­la neut­raa­lia ruo­ka­öl­jyä kak­ku­vuo­an reu­noil­le ja sih­taa reu­noil­le to­mu­so­ke­ria. Kaa­da täy­te vuo­kaan, ta­soi­ta pin­ta, pei­tä vuo­ka ja lai­ta se kyl­mään hyy­ty­mään mie­lel­lään seu­raa­vaan päi­vään.

Kie­hau­ta kat­ti­las­sa kiil­teen juo­ma, so­ke­ri ja vä­ri­ai­ne. An­na hiu­kan jääh­tyä, se­koi­ta, et­tei ole paak­ku­ja ja kaa­da va­ro­vas­ti ka­kun pääl­le. Lai­ta kyl­mään hyy­ty­mään.

Pätkismoussekakku

Pätkismoussekakku

Eija Setänen

Pätkis­mous­se­kakku

ir­to­poh­ja­vuo­ka, hal­kai­si­ja 20 -22 cm

Poh­ja:

1 pöt­kö mint­tu (tai mui­ta) -do­mi­noi­ta

50 g voi­ta

Täy­te:

4 lii­va­te­leh­teä

2 pss Pät­kis-mini bi­tes-pa­lo­ja

250 g mas­car­po­ne-juus­toa

2,5 dl Flora Va­nil­laa

2 rkl to­mu­so­ke­ria

1 tl va­nil­ja­so­ke­ria

tilk­ka (n. 1/2 tl) pi­par­mint­tu­a­ro­mia

1/2 dl kah­via

Pin­go­ta lei­vin­pa­pe­ri ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jan ja reu­no­jen vä­liin. Murs­kaa kek­sit täyt­tei­neen, su­la­ta ras­va ja se­koi­ta ne kes­ke­nään. Le­vi­tä kek­si­mu­ru ke­vy­es­ti ruo­ka­lu­si­kal­la vuo­an poh­jal­le. Älä pai­ne­le, jot­tei poh­jas­ta tule lii­an ko­vaa. Lai­ta poh­ja kyl­mään jäh­met­ty­mään sik­si ai­kaa, kun teet täyt­teen.

Lai­ta täyt­teen lii­vat­teet li­ko­a­maan run­saa­seen kyl­mään ve­teen n. 10 mi­nuu­tin ajak­si. Pa­loit­te­le toi­nen pus­sil­li­nen Pät­kik­siä veit­sel­lä pie­nik­si pa­loik­si. Vat­kaa Flora Va­nil­la ko­vak­si vaah­dok­si. Su­la­ta toi­nen pus­sil­li­nen pät­kik­siä ve­si­hau­tees­sa tai mik­ros­sa. Pät­kik­set ei­vät sula si­le­äk­si mas­sak­si, mut­ta se­koit­tu­vat sil­ti ta­sai­ses­ti mui­den ai­nes­ten kans­sa. Lai­ta kul­hoon mas­car­po­ne, rou­hit­tu suk­laa, su­la­tet­tu suk­laa, to­mu­so­ke­ri, va­nil­ja­so­ke­ri ja pi­par­mint­tu­a­ro­mi. (Pi­par­mint­tu­a­ro­mi löy­tyy ruo­ka­kau­pan lei­von­ta-ai­nes­hyl­lyil­tä). Vat­kaa ta­sai­sek­si mas­sak­si ja li­sää Flora Va­nil­la hi­taas­ti vat­ka­ten.

Kuu­men­na kah­vi kie­hu­vak­si ja su­la­ta sin­ne kui­vak­si pu­ris­te­tut lii­va­te­leh­det. Kaa­da lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na koko ajan se­koit­ta­en mas­san jouk­koon. Si­pai­se ir­to­poh­ja­vuo­an reu­noil­le pul­la­su­dil­la ke­vy­es­ti neut­raa­lia ruo­ka­öl­jyä (kak­ku ir­to­aa pa­rem­min vuo­as­ta) ja kaa­da täy­te vuo­kaan. An­na hyy­tyä jää­kaa­pis­sa seu­raa­vaan päi­vään. Ir­roi­ta kak­ku vuo­as­ta ja ko­ris­te­le ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram