Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
4.11.2016 9.03

Nauta tykkää padasta ja pata naudasta

Kun ilmat kylmenevät, on ihana tehdä pataruokia. Ne ovat helppoja ja maukkaita. Padan kypsyessä voi vaikka ulkoilla tai sitten käpertyä sohvan nurkkaan lukemaan kirjaa. Paistien lisäksi pitkään haudutettaviin patoihin käyvät mainiosti naudan sitkeämmätkin osat eli lapa ja etuselkä.

Moskovan pata.

Moskovan pata.

Py­hik­si pata teh­dään tie­tys­ti nau­dan pais­tis­ta. Kas­vik­sia ja juu­rek­sia voi lait­taa tar­kas­ti val­mii­ta re­sep­te­jä nou­dat­ta­en tai sit­ten vaan sä­vel­tää omien ja per­heen miel­ty­mys­ten mu­kaan. Pa­toi­hin kan­nat­taa ko­keil­la vä­hän eri­koi­sem­pi­a­kin juu­rek­sia, vaik­ka mus­ta­juur­ta tai nau­ris­ta. Jaan kans­san­ne mei­dän per­heen suo­sik­ki­re­sep­tit, jo­ten voit­te lait­taa pa­dat po­ri­se­maan!

Moskovan pata

1 kg nau­dan pais­tia (paah­to-, sisä-, tai kul­ma­pais­ti, val­miik­si ma­ri­noi­tu­kin käy)

3 si­pu­lia tai pu­na­si­pu­lia

3 val­ko­si­pu­li­maus­te­kurk­kua

3–5 rkl voi­ta

3 rkl hu­na­jaa

2 tl mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

2 tl ca­yen­ne­pip­pu­ria

1 li­ha­lie­mi­kuu­tio se­koi­tet­tu­na 5 dl:aan kie­hu­vaa vet­tä

3 rkl veh­nä­jau­ho­ja tai Mai­ze­na tum­maa kas­ti­ke­suu­rus­tet­ta

3 laa­ke­rin­leh­teä

150–200 g au­ra­juus­toa mu­rui­na

240 g (2 prk) sme­ta­naa

Ota pais­ti huo­neen­läm­pöön tun­tia en­nen val­mis­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta. Kuu­ti­oi tai sui­ka­loi pais­ti. Rus­kis­ta liha suu­res­sa pa­das­sa lie­del­lä ko­vas­sa läm­mös­sä. Ri­pot­te­le se­kaan veh­nä­jau­hot tai mai­ze­na. Li­sää jouk­koon si­pu­li­silp­pu ja pa­loi­tel­lut kur­kut, maus­teet, laa­ke­rin­leh­det sekä vesi-li­ha­lie­mi­se­os. Häm­men­nä hy­vin. An­na pa­dan po­ris­ta aluk­si tun­nin ajan 200 as­tees­sa. Ota pata uu­nis­ta, pois­ta laa­ke­rin­leh­det ja li­sää au­ra­juus­to ja sme­ta­na. Häm­men­nä taas hy­vin. Las­ke uu­nin läm­pö­ti­la 175 as­tee­seen. Lai­ta vie­lä uu­niin 30–45 mi­nuu­tin ajak­si. Tar­joa esi­mer­kik­si pais­tet­tu­jen val­ko­si­pu­li­pe­ru­noi­den, pe­ru­na­muu­sin, kei­tet­ty­jen pe­ru­noi­den tai rii­sin kans­sa.

Unkarilainen lihapata.

Unkarilainen lihapata.

Unkarilainen lihapata

n. 8:lle hen­gel­le:

n. 1,2 kg nau­dan (kul­ma)pais­tia

öl­jyä ja voi­ta pais­ta­mi­seen

4 isoa si­pu­lia

1 pkt Ame­ri­kan pe­ko­nia tai Ame­ri­kan pe­ko­ni­fi­let­tä

1–2 rkl pap­ri­ka­jau­het­ta

3 laa­ke­rin­leh­teä

suo­laa

mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

1,2 l vet­tä

2 li­ha­lie­mi­kuu­ti­o­ta

1 rkl mei­ra­mia

2 pu­nais­ta pap­ri­kaa

2 kel­tais­ta pap­ri­kaa

1 vih­reä pap­ri­ka

ri­paus ca­yen­ne­pip­pu­ria

Ota liha ajois­sa läm­pi­ä­mään huo­neen­läm­pöön. Leik­kaa se kuu­ti­oik­si ja rus­kis­ta (va­lu­rau­ta)pan­nul­la voi-öl­jy­se­ok­ses­sa joka puo­lel­ta. Tämä mää­rä li­haa rus­kis­tuu kol­mes­sa osas­sa. Nos­ta li­hat pa­taan, maus­ta ne pap­ri­ka­jau­heel­la, suo­lal­la ja mus­ta­pip­pu­ril­la. Se­koi­ta li­ho­ja, et­tä ne maus­tu­vat joka puo­lel­ta. Sui­ka­loi si­pu­li ja pe­ko­nit pan­nul­le. Kään­te­le nii­tä pan­nul­la, kun­nes pe­ko­ni hiu­kan rus­kis­tuu ja si­pu­li­sui­ka­leet peh­me­ne­vät. Kaa­da pe­ko­ni-si­pu­li­se­os pan­nul­ta pa­taan li­ho­jen pääl­le. Mu­rus­te­le li­ha­lie­mi­kuu­ti­ot seu­raa­vak­si pa­taan. Li­sää myös laa­ke­rin­leh­det ja vesi. An­na pa­dan hau­tua lie­del­lä kan­nen al­la mie­dol­la läm­möl­lä, kun­nes liha on mu­re­aa ja peh­me­ää, 1–2 tun­tia. Sui­ka­loi pap­ri­kat ja li­sää ne mei­ra­min ja ca­yen­ne­pip­pu­rin kans­sa pa­taan. Se­koi­ta hy­vin ja an­na pa­dan hau­tua vie­lä 10–15 mi­nuut­tia kan­nen al­la. Tar­joa kei­te­tyn rii­sin tai pe­ru­noi­den kans­sa.

Härkäruukku

Härkäruukku.

Härkäruukku.

n. 1 kg nau­dan pais­tia, esim. nau­dan pais­ti­pa­laa (tai sisä- tai paah­to­pais­tia) sui­ka­lei­na

voi­ta + öl­jyä

2 si­pu­lia pil­kot­tu­na

2 val­ko­si­pu­lin kynt­tä pil­kot­tu­na

2 pu­nais­ta suip­po­pap­ri­kaa ohui­na sui­ka­lei­na

öl­jyä

1 pie­ni prk to­maat­ti­py­ree­tä

1 tl so­ke­ria

1 pkt pip­pu­ri­tuo­re­juus­toa

2 li­ha­lie­mi­kuu­ti­o­ta mu­ren­net­tu­na

1 laa­ke­rin­leh­ti

kei­tet­tyä vet­tä sen ver­ran, et­tä li­hat hy­vin peit­ty­vät

1 prk ruo­ka­ker­maa

Mai­ze­na tum­maa suu­rus­tet­ta

(suo­laa)

Kui­vaa en­sin liha ta­lous­pa­pe­riin, var­sin­kin jos se on ol­lut va­kuu­mi­pa­ke­tis­sa. Sui­ka­loi se ohuik­si, pit­käh­köik­si sui­ka­leik­si. Pais­ta kah­des­sa eräs­sä voi-öl­jy­se­ok­ses­sa muu­ta­ma mi­nuut­ti ja kaa­da li­hat uu­ni­pa­taan. Huu­tai­se pan­nu til­kal­la vet­tä ja kaa­da huuh­de­lie­mi myös pa­taan. Kuul­lo­ta si­pu­lit ja pap­ri­ka öl­jy­til­kas­sa pan­nul­la ja lai­ta ne seu­raa­vak­si pa­taan. Li­sää sit­ten to­maat­ti­py­ree, so­ke­ri, juus­to, laa­ke­rin­leh­ti ja vet­tä so­pi­vas­ti. Se­koi­ta vie­lä va­ro­vas­ti. Lai­ta kan­si pääl­le ja an­na hau­tua uu­nis­sa n. 1,5–2 tun­tia. Ota pata uu­nis­ta ja li­sää ruo­ka­ker­ma sekä suu­rus­tet­ta niin, et­tä saat sa­ke­an kas­tik­keen. Tar­kas­ta maku ja li­sää suo­laa tar­peen vaa­ties­sa. Jos ruo­ka­ker­ma jääh­dyt­tää lii­kaa kas­ti­ket­ta, läm­mi­tä sitä hie­man tar­vit­ta­es­sa. Här­kä­ruu­kun kans­sa tar­jot­ta­vak­si so­pi­vat pe­ru­nat tai muut juu­rek­set eri ta­voin val­mis­tet­tu­na tai rii­si­kin on sil­le oi­va ka­ve­ri.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram